Confidențialitate

Îți mulțumesc că vizitezi site-ul meu. Când vizitezi site-ul AndreiFotograful.ro, când mă contactezi sau când apelezi la serviciile mele, îmi încredințezi informațiile tale. Scopul acestei Politici de confidențialitate este să îți explice ce date prelucrez, de ce le prelucrez și ce fac cu ele. Iau în serios confidențialitatea și nu vând niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștient de faptul că informațiile tale personale îți aparțin, fac tot posibilul să le stochez în siguranță și să procesez cu atenție informațiile pe care le împarți cu mine. Nu ofer informații unor părți terțe fără a te informa. Aceste informații sunt importante. Sper că le vei citi cu atenție.

Prin navigarea pe AndreiFotograful.ro sau prin contactarea mea prin formular, declari că ai fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor prin parcurgerea acestui document, denumit „Politică de confidențialitate”.

 

DEFINIȚII

Voi începe să definesc câteva noțiuni care să te ajute să înțelegi prezenta Politică de confidențialitate.

AndreiFotograful.ro (sau „Site-ul”) este un site de prezentare al fotografului Andrei Aparaschivei,  oferit prin intermediul URL-ului http://andreifotograful.ro/, care cuprinde și un blog. Andrei Fotograful este deținut și administrat de S.C. HASHTAG ONE S.R.L., cu sediul în Suceava, strada Gavril Tudoraș, nr. 24, având CIF 35851840, denumit în continuare „AndreiFotograful” sau „eu". LegalUp este reprezentant legal prin Andrei Aparaschivei și are colaboratori externi („Echipa”).

Potrivit Legii nr. 677/2001 și a Regulamentului  (UE) 679/2016 (aplicabil în România din 25 mai 2018), AndreiFotograful este operator de date cu caracter personal.

Când spun „GDPR” mă refer la Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);

Potrivit legislației, tu, în calitate de vizitator al site-ului ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

SCHIMBĂRI

Pot schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o voi realiza prin afișare pe site.

 

ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale în legătură cu datele  pe care le dețin sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratez orice problemă de confidențialitate, îmi poți scrie la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

CE FEL DE INFORMAȚII COLECTEZ?   

a) Informațiile pe care mi le furnizezi voluntar 

Când utilizezi formularul de pe site, când mă contactezi prin telefon sau e-mail sau comunici cu mine în orice mod, îmi dai în mod voluntar informațiile pe care le prelucrez. Aceste informații includ numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon.  

Oferindu-mi aceste informații, eu le păstrez în condiții de securitate și confidențialitate în baza mea de date. Nu dezvălui sau transfer informații către terți.

b) Informații pe care le colectez automat 

Când navighezi pe site-ul meu, este posibil să colectez informații despre vizita ta pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ai interacționat cu site-ul. Pot colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii de similare.

 

CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE?

În privința datelor pe care mi le oferi voluntar prin completarea și trimiterea formularului aferent sau prin contactarea mea în orice mod, temeiul legal este „luarea unor măsuri la cererea persoanei vizate înaintea încheierii unui contract” (art. 5 alin. 2 lit. (a) din Legea nr. 677/2001) și pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

Atât potrivit legislației actuale, cât și potrivit GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimțământul tău nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

În privința datelor pe care le colectez automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, îți dai în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.  

 

ÎN CE SCOPURI COLECTEZ DATELE?

 • pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract;
 • pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;
 • pentru a mă apăra împotriva atacurilor cibernetice.

 

CÂT TIMP STOCHEZ DATELE?

Stochez datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la ultima vizită pe site sau ultima interacțiune cu mine.

 

CUI DEZVĂLUI INFORMAȚIILE TALE?

Nu voi dezvălui informaţiile tale către terţe părţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimţământul tău. Totuşi, este posibil să dezvălui informaţiile tale către următoarele entităţi:

 • Furnizori de servicii. Pot dezvălui informațiile tale altor companii care îmi furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi companiile care mă ajută pentru facturare sau care îmi listează albumele foto. Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a mă asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste entităţi au o capacitate limitată de a utiliza informaţiile tale în alte scopuri decât cel de a îmi furniza servicii;
 • Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice pentru a mă conforma legii sau drept răspuns la o procedură legală obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziţie sau o hotărâre judecătorească);
 • Altor părţi cu consimţământul sau la instrucţiunile tale. În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidenţialitate, este posibil să transmit informaţiile terţilor cărora consimţi sau soliciți să efectuez o asemenea dezvăluire.

 

TRANSFER DATE CĂTRE STATE TERȚE?

În prezent, nu transfer datele tale către state din afara Uniunii Europene. Dacă voi schimba politica, te voi informa în mod corespunzător, îți voi prezenta garanțiile aferente și îți voi solicita consimțământul.

 

CARE SUNT DREPTURILE TALE?

 • Dreptul de retragere a consimțământului;

În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, îți poți retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu subiectul „retragere consimțământ” sau prin sms la +40757.263.734 cu textul „retragere consimțământ”.

 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
 • Dreptul de a te adresa justiției;
 • Dreptul de acces;

Ai  dreptul de a obține din partea mea o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, ai dreptul de acces la datele respective.

 • Dreptul la rectificare;

Ai dreptul de a obține de la mine, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, ai dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);

În situațiile în care (1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, (2) s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, (3) te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, ai dreptul de a obține ștergerea datelor care te privesc, fără întârzieri nejustificate.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării;

Ai dreptul de a obține din partea mea restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a) contești exactitatea datelor, pentru o perioadă care îmi permite mie să verific exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar tu te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar tu mi le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(d) te-ai opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile mele legitime prevalează asupra drepturilor tale.

 • Dreptul la portabilitatea datelor

Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care mi le-ai furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea mea, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și

(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă

Nu ai acest drept în cazul în care decizia:

(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și un operator de date;

(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

(c) are la bază consimțământul tău explicit.

 

TE ROG SĂ REȚII URMĂTOARELE:

 • Perioada de timp: Voi încerca să răspund solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii tale.
 • Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu îți pot oferi acces la toate sau la unele dintre datele tale personale datorită dispozițiilor legale. Dacă refuz cererea ta de acces, te voi informa despre motivul refuzului.
 • Imposibilitatea de a te indentifica: în unele cazuri, este posibil să nu pot căuta datele tale personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizezi în solicitarea ta. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le pot consulta atunci când îmi furnizezi numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de browser.

În astfel de cazuri, în cazul în care nu te pot identifica ca persoană vizată, nu sunt în măsură să mă conformez solicitării tale, cu excepția cazului în care furnizezi informații suplimentare care să permită identificarea.

 

CUM ÎȚI EXERCIȚI DREPTUILE?

Pentru a-ți exercita drepturile legale, te rog să mă contactezi la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Felicitări! Ai ajuns la sfârșit. Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să afli despre Politica de confidențialitate AndreiFotograful.

Ești interesat de serviciile mele?

Rezervă-ți data!

Comercial

Această secțiune este destinată fotografiilor comerciale.

Clienți și parteneri

Fereastra ADF George Enescu

Spitalul Județean Suceava

Fereastra ADF Rădăuți

Prințesa Polonic

Raftul Bunicii

Myria

Vrei să îmbunătățești imaginea afacerii tale?

Servicii oferite

Aici găsești o listă cu serviciile pe care le ofer și detalii despre acestea. În cazul în care nu regăsești pe listă serviciul pe care îl cauți, aștept să îmi scrii. Sunt deschis și nu spun "nu" proiectelor îndrăznețe.

Fotografie de nuntă  

Rețeta unei fotografii perfecte are două ingrediente principale: subiectul și fotograful. De fotografiat mă ocup eu, dar nu pot face minuni fără tine. Așa că pentru o bună colaborare, va trebui să ne cunoaștem, să stăm puțin de vorbă și de ce nu, să ne împrietenim, măcar cât să trecem podul (de flori) împreună.

Detalii

Fotografie de botez  

La fel ca nunta, botezul este un moment foarte important în viața fiecăruia dintre noi. Există însă niște diferențe majore: momentul e irepetabil (în cadrul nunții e discutabil) iar personajul principal o să se bucure cel mai devreme peste câțiva ani doar de aceste amintiri, pe care le vom construi împreună: părinți și fotograf deopotrivă.

Detalii

Ședințe foto  

E bine să ai în minte că nu e nevoie de vreo ocazie specială ca să apelezi la un fotograf. Poate fi o zi oarecare, cu lumină bună, ploaie sau soare, o zi în care să fii tu în fața obiectivului iar eu în spatele lui. Scrie-mi negreșit când simți că acea zi se apropie!

Scrie-mi!

Fotografie comercială  

Orice ai vinde, te ajut eu să vinzi și mai bine! Știm cu toții că o imagine bună face cât o mie de cuvinte. Pentru că nici o campanie de promovare nu seamănă cu cealaltă, detaliile le stabilim împreună în urma unei discuții.

Scrie-mi!

Acasă

Bine ai venit!Adevărata magie stăîn performanță. -CopperfieldTu crezi în magie?

Noutăți din portofoliu

Vezi tot portofoliul

Color     your         special             day!

Despre mine

Servicii oferite

Facebook

Instagram

Despre mine

Despre mine

Tânăr, înalt şi cu voia voastră, suficient de drăguţ încât să nu stric decorul idilic al unei nunţi. Născut într-o zi de 13 dar destul de norocos, într-o familie şi mai norocoasă că mă are prin preajmă. Un fotograf e mult mai util la casa omului decât un inginer. Dacă nu mă credeţi, ei o pot confirma. Născut, aşa cum spuneam, după căderea erei comuniste, am fost conceput din dragoste şi inclusiv la dorinţa surorii mai mari, ceea ce mă face să fiu înzestrat şi cu minunate calităţi artistice. Mi-am început cariera înainte să înţeleg care e treaba cu fetele şi până să aflu cam cât de complicate sunt lucrurile, schimbasem deja câteva obiective şi descoperisem bliţul extern. Acum, după ani, am pierdut şi numărul obiectivelor dar şi numărul fetelor care încă suspină după mine. Da, cred că aţi remarcat deja că am şi defecte. Recunosc, nu sunt deloc modest. Dar fiţi sinceri! Cine caută în ziua de astăzi un fotograf modest când însuşi Napoleon spunea că modestia este calitatea celor care nu au alte calităţi… Am fost martor la zeci şi zeci de nunţi, am văzut mirese înlăcrimate şi miri inconştienţi, domnişoare de onoare invidioase şi cavaleri aghezmuiţi, soacre cu gura mare şi naşi făloşi, am văzut primii paşi timizi de dans, momente emoţionante sau tragi-comice, am fost acolo şi le-am văzut pe toate într-un fel special. Aşa că vă invit să vizitaţi site-ul meu şi să decideţi dacă vă place sau nu felul în care văd eu lucrurile prin obiectivul meu de fotograf!Cu drag,Andrei Fotograful

Urmărește-mă!

Facebook

Instagram

 • +40 753 160 160
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spune-le și prietenilor tăi!